Wzmocnienie konkurencyjności Stacji Narciarskiej Długa Polana w efekcie wdrożenia infrastruktury ICT optymalizującej działanie stacji w obszarze kompleksowej obsługi klientów oraz przetwarzania iprezentacji informacji


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Realizuję projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie
do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

pt. „Wzmocnienie konkurencyjności Stacji Narciarskiej Długa Polana w efekcie wdrożenia infrastruktury ICT
optymalizującej działanie stacji w obszarze kompleksowej obsługi klientów oraz przetwarzania iprezentacji informacji”


Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakupwieczystych licencji na gotowe oprogramowania optymalizujące obszary: pozyskiwania, zarządzania iprezentacji informacji, funkcjonowanie gastronomii oraz sprzedaży karnetów oraz innych usługoferowanych przez stację.Projekt będzie realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowaniaprzedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanemepidemii.

Planowane efekty:
  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno klientom i pracownikom stacji narciarskiej wsytuacji występowania chorób zakaźnych u ludzi poprzez wdrożenie narzędzi zapewniających cyfryzację przedsiębiorstwa,
  • usprawnienie działania firmy w zakresie świadczenia usług oraz zarządzania przedsiębiorstwempoprzez cyfryzację w postaci wdrożenia specjalistycznych narzędzi informatycznych wraz zniezbędnymi środkami trwałymi,
  • ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa dzięki narzędziom automatyzującym procesyzarządzania i pozwalającym na lepsze monitorowanie prowadzonych działań w obrębie firmy,
  • zwiększenie atrakcyjności usług świadczonych przez firmę poprzez zastosowanienajnowocześniejszych technologii,
  • dotarcie z ofertą do wyselekcjonowanej grupy klientów, co pozwoli na zwiększenie obrotów zesprzedaży i wyjście z trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Termin realizacji: 01.03.2022 – 28.02.2023
Kwota dofinansowania:254 745,00 PLN